Hoe vaak houdt u uw organisatie een spiegel voor?  

Het is vaak lastig om kritisch naar een vertrouwd routinematig proces te kijken. Daarom is het ook van groot belang om uw processen regelmatig kritisch tegen het licht te houden. Ondanks dat uw logistieke processen op het oog goed lopen, kunnen er toch in de loop van tijd "haarscheurtjes" ontstaan.
 
De eerste signalen van het ontstaan van deze haarscheurtjes in uw processen zijn o.a. te herkennen aan:
  • Het te laat uitleveren aan de klanten.

  • Het hebben van ontevreden klanten.

  • Het niet halen van de gestelde normen.

  • Het maken van te veel overuren.

  • Het hebben van te hoge voorraden.

  • Het hebben van onoverzichtelijke werkplekken.

Deze haarscheurtjes kunnen over een langere periode onnodige kosten, een lagere klanttevredenheid en omzetderving met zich mee brengen. Om de haarscheurtjes in uw logistieke processen aan het licht te brengen is speciaal de "Logistieke Bedrijfscheck" ontwikkeld. De logistieke bedrijfscheck gaat in op alle logistiek relevante onderwerpen binnen uw organisatie en geeft u een goed beeld van de inrichting en prestaties van uw logistieke processen. 

De logistieke bedrijfscheck geeft u inzicht in:
  • Wat gaat goed binnen de processen?
  • Wat zijn de belangrijkste knel- en aandachtspunten?       
  • Welke verspillingen vinden er plaats?
  • Welke service verbeterende maatregelen en kosten besparingen kunnen worden gerealiseerd? 
De logistieke bedrijfscheck bestaat uit een complete lijst met logistieke stellingen, een observatiebezoek en een interview. In het interview wordt onder andere nader ingegaan op de voorlopige conclusies van de uitkomsten van de lijst met stellingen en het observatiebezoek. Na deze 3 stappen wordt het eindrapport opgemaakt met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 

De aanbevelingen in het rapport van de Logistieke Bedrijfscheck zijn specifiek op uw bedrijfssituatie van toepassing en stellen u in staat om gericht te werken aan het verbeteren van de service en het verlagen van de kosten.

Is uw organisatie toe aan verbetering? Onderneem dan nu actie en informeer naar de Logistieke Bedrijfscheck.

Neem hiervoor contact met mij op. Dit kan via de contactpagina of via onderstaand formulier.